องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]17
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]17
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 5 มิ.ย. 2563 ]14
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]15
5 แผนพัฒนาบุคลากร [ 18 มิ.ย. 2562 ]96
6 หลักการและเหตุผล [ 18 มิ.ย. 2562 ]106
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล ประจำปี 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]85