องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]61
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]58
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 3 พ.ค. 2564 ]59
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 1 พ.ค. 2564 ]56
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]64
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]61
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 5 มิ.ย. 2563 ]62
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]62
9 แผนพัฒนาบุคลากร [ 18 มิ.ย. 2562 ]57
10 หลักการและเหตุผล [ 18 มิ.ย. 2562 ]63
 
หน้า 1|2