องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 สำนักงานปลัด...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 616]
 
  โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เรื่องการรณรงค์...[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 763]
 
  รักษาความสะอาด ถนนสายหลักสายรองและชุมชนองค์การบริ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 498]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 555]
 
  รับมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติ...[วันที่ 2020-01-24][ผู้อ่าน 340]
 
  รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562[วันที่ 2019-11-03][ผู้อ่าน 554]
 
  ต้อนรับคณะประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคว...[วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 348]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใ...[วันที่ 2019-08-06][ผู้อ่าน 368]
 
  โครงการ วิ่งให้สุด มาหยุดที่เส้นชัย ถวายองค์ราชัน[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 754]
 
  สถานีโทรทัศน์ช่อง HD1 มาถ่ายทำวีดีทัศน์ รายการ บุญ...[วันที่ 2019-07-10][ผู้อ่าน 391]
 
  โครงการ "รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือด และพัฒนาส...[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 536]
 
  ดโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เพื่อเ...[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 517]
 

|1หน้า 2|3|4