องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง​ ดำเนินกิจกรรมโครงการรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก-สายรองในชุมชน​ โดยเก็บขยะตามไหล่ทาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


2022-02-24
2022-02-23
2021-12-02
2021-10-07
2021-03-17
2021-03-16
2020-09-22
2020-06-30
2020-03-16
2020-01-24