องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]307
2 การโฆษณา [ 10 มิ.ย. 2562 ]271
3 การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]253
4 การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]317
5 ชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 มิ.ย. 2562 ]265
6 การชำระภาษีป้าย [ 10 มิ.ย. 2562 ]279
7 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 มิ.ย. 2562 ]282
8 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]317
9 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]308
10 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]258