องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ประกาศสภา อบต.นาสะแบง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ [ 4 พ.ย. 2566 ]1
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 25 ส.ค. 2566 ]0
3 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ [ 1 ส.ค. 2566 ]0
4 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
5 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]0
6 กำหนดการประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2565 ]70
7 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม [ 30 ธ.ค. 2565 ]62
8 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2565 ]56
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖๖ [ 24 ธ.ค. 2565 ]0
10 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]62
11 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ [ 1 ส.ค. 2565 ]65
12 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ [ 25 พ.ค. 2565 ]63
13 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม [ 30 ธ.ค. 2564 ]0