องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]49
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]51
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]40
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]43
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่๑ปี๒๕๖๕ [ 30 มี.ค. 2565 ]180
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ [ 1 มี.ค. 2565 ]48
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]46
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่๑ปี๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]186
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ครั้งแรก/๒๕๖5 [ 10 ม.ค. 2565 ]40
10 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]186
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่๓ปี๒๕๖๔ [ 27 ส.ค. 2564 ]153
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่๒ปี๒๕๖๔ [ 24 มิ.ย. 2564 ]186
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่๑ปี๒๕๖๔ [ 26 ก.พ. 2564 ]189
14 บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]273
15 บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]265
16 บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]262
17 บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2563 [ 23 ก.พ. 2563 ]262
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ [ 29 พ.ย. 2562 ]262
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ [ 28 ส.ค. 2562 ]266
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ [ 25 มิ.ย. 2562 ]262
 
หน้า 1|2