องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖๖ [ 24 ธ.ค. 2566 ]3
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]3
3 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ [ 4 พ.ย. 2566 ]2
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 30 ก.ย. 2566 ]2
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 31 ส.ค. 2566 ]3
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 ส.ค. 2566 ]3
7 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ [ 1 ส.ค. 2566 ]3
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 30 มิ.ย. 2566 ]2
9 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ [ 1 มิ.ย. 2566 ]2
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 28 ก.พ. 2566 ]3
11 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]2
12 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม [ 30 ธ.ค. 2565 ]2
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]59
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]60
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 30 ก.ย. 2565 ]2
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]51
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]54
18 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่๑ปี๒๕๖๕ [ 30 มี.ค. 2565 ]193
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ [ 1 มี.ค. 2565 ]58
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]61
 
หน้า 1|2