องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2566 -พ.ศ. 2570) [ 3 ต.ค. 2565 ]96
2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]169
3 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 1 มิ.ย. 2563 ]292
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 20 มิ.ย. 2562 ]294
5 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 20 มิ.ย. 2562 ]282
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 10 มิ.ย. 2562 ]325
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 10 มิ.ย. 2562 ]327
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 มิ.ย. 2562 ]296
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]347
10 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 10 มิ.ย. 2562 ]344
11 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 10 มิ.ย. 2562 ]290
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ [ 10 มิ.ย. 2562 ]282
13 การดำเนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2562 ]284
14 มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]282
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2560-2564) [ 25 พ.ค. 2560 ]262